Årgång 18 - November | December 2023  
Välkommen!
ARTE-film om nakenheten – 2 delar

Flera tyska och franska TV-bolag har gått ihop om en film som på tyska kallas Hüllenlos, Nakenhetens historia.

Filmen ligger nu på ARTE, det fransk-tyska tevebolaget. De två delarna är på 45 min vardera. Talet är på tyska och det finns möjlighet att lägga in undertexter på engelska.

Första delen behandlar nakenkulturen och kan rekommenderas för alla nakenkulturens förespråkare. Andra delen handlar uteslutande om så udda sidor av nakenheten som aktfotografering, porr, skambegrepp, nakna demonstrationer (FEMEN) och avslutas med ett kort inslag om Charlie Ann Max och hennes nakna måltider i New York (som vi skrivit om i Naturisten).

Bilden visar stranden vid Montalivet, det första stora campinglägret, vid franska Atlantkusten, grundat 1950.

Video Del 1
Video Del 2
Ett flygblad från Get Naked Germany

Organisationen arbetar för att få FKK-kulturen erkänd som Immaterielles Kulturerbe. Icke materiellt kulturarv.
På hemmaplan i Tyskland har man utarbetat ett flygblad som man ska ha med sig vid nakenvandring, för att dela ut till dem man möter ute i det fria.

Nakenbad – Nakensport – Nakenvandring är tillåtet i Tyskland

Kära medmänniska!
Jag förståer er irritation när ni möter en oklädd person i skogen. Ni har säkerligen inte räknat med detta och ni är överraskad då detta inte motsvarar er egen inställning och era värderingar.

Observera att nakenvandring enligt tysk rätt inte är förbjuden.

Om ni ändå överväger att göra en anmälan enligt §118 OwiG är detta endast befogat om
1: Någon gör en grovt otillåten handling - och
2: Allmänheten därav hotas eller förolämpas - och
3: Den offentliga ordningen därav kan inskränkas.

Naturism och frikroppskultur kännetecknas av gemensam nakenhet förbunden med självaktning, tolerans, respekt för medmänniskor och för miljön.

Naturister vill inte besvära någon eller provocera med sexuellt motiverade handlingar. Naturister vill njuta naturen i frihet. De är inga exhibitionister. Vid nakenvandring eller annan nakensport i fri natur handlar det om fredlig och fullständig harmoni med naturen.

Skogen är en plats för rekreation och beträdandet är reglerat i förbundsländernas skogslagar. Ni kan därför – liksom vid en badplats vid sjön – använda området för rekreation utan kläder, även utanför de avgränsade FKK-områdena. Att praktisera nakenhet i naturen är naturligt och friskt. FKK-rörelsen har en lång tradition i Tyskland – allt fler människor blir övertygade naturister.

Källa: Naked Germany (PDF)

Till toppen av sidan

Innehåll detta nummer:


Naturism-naturist och Nudism-nudist
Ordet naturism har en lång historia. I Nordisk Familjebok, andra upplagan, band 19 (utgivet 1913) finns ordet naturism i sin ursprungliga betydelse: Naturism (fr. naturisme), den i primitiva religioner förekommande dyrkan af naturföremål, naturdyrkan. – Adj. naturistisk.

REDAKTION

Föreningsbad i simhallar
Föreningsbaden har det lite knackigt för närvarande. Pandemin innebar att badverksamhet blev inställd, inte bara föreningsbaden, förstås. Badanläggningarnas ekonomi blev eftersatt vilket innebar att det – efter pandemin – blev mycket dyrare att hyra badet.

SE NATURIST

Badfrid och bastufrid
Proffessor Johan Almkvist, som startade den första naturistföreningen, nuvarande Svenska Friluftsföreningen, 1932, betonade i sina skrifter det sexulla lugnet som måste känneteckna nakenKULTURENS friluftsplatser.

KULTUR

Kurbad i Aalborg
Danske Naturister Nordjylland, DN:s senaste lokalavdelning, inbjöd 27 oktober till naturistkurbad och wellness i Haraldslund Vand- og Kulturhus i Aalborg

PANORAMA

© Naturisten 2023