Årgång 16 - Mars ━ April 2021  
── Välkommen! ──

I väntan på solen...
Årskrönikan: Mot solen 2020
Naturisten 2020

Innehåll detta nummer:


INF:s medlemsländer
Den internationella naturistfederationen tillkom 1953, det är en del år sedan. Fortfarande är det inte klarlagt vad man ska syssla med.

LEDARE

INF:s mål och medel
Mål och medel för INF har alltid varit ganska diffust. Det är många länder och flera världsdelar inblandade. Villkoren för naturism är högst skiftande.

REDAKTION

Nye topløse tider
Kvinnors bara bröst på badstranden har en lång historia. De danska kvinnorna har varit väl framme i utvecklingen.

PANORAMA

Den fula frågan
Än idag möter vi i naturistföreningarna att det finns negativism mot ensamma män. Det finns fortfarande föreningar som nekar – eller försöker avskräcka – män som inte har någon partner.

KULTUR


© Naturisten 2021