Årgång 17 - Januari | Februari 2022  
── Välkommen! ──


Innehåll detta nummer:


<
Nyårsklockor ringer
Vi ser fram emot det nya året 2022, vi hoppas alla att alla virusvarianter till slut ska gå att leva med.

SE-NATURIST

Naturismen i Sverige 90 år
Detta år, 2022, är det nittio år sedan organiserad naturism startade i Svea Rike. Olle Schmeling, boktryckaren Valdemarsvik började i januari utgivningen av naturisttidskriften Dagbräckning.

REDAKTION

Marknadsföring på nätet
SNF har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda en ”marknadsföringsplats” på nätet. Det ska vara en ny webbsida, fristående från Naturistportalen som SNF har tillsammans med det norska förbundet.

PANORAMA

© Naturisten 2021