Årgång 18 - November | December 2023  
─── KULTUR ───
Badfrid och bastufrid

Proffessor Johan Almkvist, som startade den första naturistföreningen, nuvarande Svenska Friluftsföreningen, 1932, betonade i sina skrifter det sexulla lugnet som måste känneteckna nakenKULTURENS friluftsplatser.

Almkvist sade också att det centrala inslaget i nakenkulturen var att män och kvinnor kunde vara nakna tillsammans utan att detta övergick till sexuella handgripligheter och försök till närmande.

Detta är och förblir grundbulten i nakenkulturen.

När kan man ringa 112?
I SNF-tidskriften Tillsammans nr 3 2023 finns en artikel av Ekina Hed, kommunikatör, Naturistföreningen Eos.

Hon har under sommaren annonserat om en kurs där hon undervisar badbesökare på Ågestabadet om vilka regler som finns. Inga intresserade anmälde sig utom en ”stammis” som hade många frågor. Hon kommer dock att fortsätta att erbjuda undervisning.

I artikeln i Tillsammans får vi veta att om någon stör din frihet och frid kan det vara ett brott som kallas ofredande. Man kan ringa 112 – det är den som svarar som avgör om en polispatrull ska skickas till platsen.

Sexuellt ofredande – där är det ännu mer befogat att ringa 112. Samtyckeslagen som kom 2018 anger att alla sexuella handlingar ska vara frivillia och ömsesidiga. Om någon onanerar framför dig är det sexuellt ofredande.

Enligt artikeln sköter 99% av badbesökarna sig, men kravet måste förstås var 100%.

Eos har en bastu på Ågesta som är öppen vissa tider, året runt. I samma nummer av Tillsammans berättar bastuvärdarna Hans och Anders i Eos’ föreningsspalt att ”incidenter förekommer vilket tyvärr kanske är oundvikligt när män och kvinnor bastar nakna tillsammans”.

Det är snart hundra år sedan proffessorn föreskrev att sexuellt lugn skall känneteckna nakenkulturens platser. Ändå menar Eos företrädare att att ”incidenter tyvärr kanske ...”

Som framgår av Ekina Heds text i Tillsammans är det befogat att åtgärda varje incident som stör friden, inkluderat bastufriden.

Här kan vi anknyta till den månghundaraåriga traditionen om bastufrid som gäller i civiliserade sammanhang. I övre Norrland var sedan, att den som störde friden med osedligt tal och ofredande i bastun, fick en skamfläck för hela livet genom denna handling.Till toppen av sidan
 
© Naturisten 2023