Årgång 18 - September | Oktober 2023  
─── KULTUR ───
Hur kan naturismen och nakenbadandet främjas i Sverige

Av Magnus

I Sverige finns drygt 3000 organiserade naturister och många gånger fler människor som bruka bada nakna på sommaren. Undersökningar har visat att åtminstone 500 000 svenskar kan tänka sig att bada nakna om tillfälle ges. Till detta kommer turister och sommarboende från framför allt Danmark, Tyskland och Nederländerna, länder där nakenbadandet är betydligt mer utbrett än i Sverige. Möjligheterna att bada naken tillsammans med andra nakenbadare är dock starkt begränsad i stora delar av Sverige. Många tvingas åka långt för att komma till ett etablerat nakenbad.

Problemet är att Naturistföreningarna förväntas ta ansvar för nära nog alla nakenbad och nakenbadstillfällen inomhus i landet. Naturistföreningarna är på tillbakagång av flera skäl:

-Föreningslivet generellt är på tillbakagång.
-Föreningarna domineras helt av 40-talistgenerationen och har svårt att engagera yngre.

-Bada naken kan man göra någorlunda annonymt. Att gå med i en naturistförening och i synnerhet engagera sig i styrelsen innebär en ”komma ut”- process som många kan uppleva som jobbig.

Att vara organiserad naturist kan för många vara stigmatiserande. Man kan upplevas som konstig eller pervers. Önskvärt vore om vi kunde få samma allmänna attityd till nakenbadande och naturism som i Tyskland eller Nederländerna.

Det borde vara en rättighet att ha minst ett skyltat nakenbad inom rimligt avstånd och att det finns tider för naket inomhusbad på flertalet badanläggningar. På samma sätt som praktiserande muslimer förväntas få sina bad-önskemål tillgodosedda i de områden där de bor i större omfattning.

Målet borde vara minst 5% av badplatserna eller minst ett skyltat nakenbad per kommun. I kommuner med lång kuststräcka och/eller stor befolkning borde det finnas flera. Dessa bör vara ett kommunalt ansvar liksom övriga badplatser. Vidare borde varje kommunalt inomhusbad ha gemensamt nakenbad minst en lördag eller söndag i månaden.

Då det gäller utomhusbaden är det enda som behövs en skylt med Nakenbad-symbolen.

Kostnaden för denna skylt uppvägs mer än väl av att inga omklädningshytter behövs. I de flesta fall så är det kommunala badplatser som behöver konverteras till nakenbad.

Man bör välja sådana bad som ligger utom synhåll från bostäder och större vägar. Det bör finnas alternativa textilbad för de boende i närområdet.

En idé är på ett antal badhus i Sverige införa ”Clothing Optional” (C.O.) varje lördagskväll kl 16-19. Alla är välkomna – med eller utan badkläder. Risken är att det kan locka till sig nyfikna ”fluktare” och stöta bort dem som räds fluktarnas blickar. Men den risken får man ta.

Det hela kan börja med ett pilotprojekt i form av ett medborgarförslag (om C.O.-tid i badhuset) i en större kommun med många naturister (t ex Malmö) som är beredda att underteckna det. Om det blir avslag får man försöka i en annan kommun.

Om pilotprojektet faller väl ut (d v s många nakna badare) kan C.O.-tid införas i flera badhus i landet. Clothing Optional enligt dansk modell skulle kunna införas längs kusterna i Skåne och Halland.

Vi behöver bli fler som är villiga att engagera oss i naturistföreningar och/eller jobba för naturismens sak – men hur?

Följande förslag till enkät kan delas ut (och samlas in) på nakenbaden i Sverige:

Vad trevligt att Ni väljer att bada textilfritt! I syfte att förbättra möjligheterna att bada naken i Sverige både ute och inomhus önskar vi svar på några frågor. Allt är självklart frivilligt.
 • Jag/Vi är:
 • Vill inte delta i denna enkät
 • Svensk
 • Turist från utlandet
 • Jag/Vi är:
 • Man
 • Kvinna
 • Par
 • Familj
 • Jag/Vi brukar nakenbada:
 • Någon enstaka gång per sommar
 • Flera gånger per sommar
 • Även inomhus
 • Jag/Vi kan tänka oss att engagera oss i Naturistförening eller på annat sätt hjälpa till att öka möjligheterna att bada naken i Sverige:
 • JA
 • NEJ
 • Om JA på förra frågan; Kontaktuppgifter
 • Jag/Vi vill vara annonym
 • Jag/Vi vill själv ta kontakt med naturistförening
 • Jag/Vi lämnar gärna våra kontaktuppgifter här nedan (kontaktuppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och ej spridas utanför naturistföreningarna)
 • Namn:
 • Adress:
 • E-post:
 • Tel.nr:

 • En sista fråga. Hur öppna är Ni med att Ni badar naken?
 • Jag/Vi vill vara så annonyma som möjligt
 • Jag/Vi är öppna med det inför dem som vi känner
 • Jag/Vi kan tänka oss att vara med i t ex tidningsreportage om naturism/nakenbad


TACK FÖR ERT DELTAGANDE!

Bilden ovan är från Pene nakenbad i Växjö. Det tillkom 2015 efter ett medborgarförslag till kommunen, inlämnat av en privatperson.


Till toppen av sidan
 
© Naturisten 2023