Årgång 19 - Januari | Februari 2024  
─── KULTUR ───
SNF åter i det internationella arbetet

Zipolite på Mexicos stillahavskust. Här ska nästa INF-Världskongress äga rum

Samarbetet mellan naturistföreningar i olika länder började på 1930-talet, och där var professor Almkvist ett stort namn. – Johan Almkvist, som 1932 instiftade den första naturistföreningen i Sverige. Internationella kongresser arrangerades i Tyskland och Frankrike.

Sedan kom Andra världskriget och på slutet av 1940-talet fick man starta om från början, England och Frankrike var nu de ledande nationerna.

INF instiftades 1953. När SNF sedan bildades 1957-58 var det ett starkt önskemål att gå med i det internationella samarbetet. Under 1970-talet var SNF ivrig deltagare i INF-arbetet. INF hade då hela sex vicepresidenter, Gunilla Nordén från NSNV, Idskärsföreningen, och Ove Pertelius, från Svanrevet är de svenskar som innehaft detta vice-mandat i världsorganisationen. Senare har SNF:s vice ordförande Eirik Isene varit ”ständig delegat” under flera decennier, missade aldrig ett INF-möte. Men på senare år har SNF:s intresse för världsorganisationens möten minskat. 2017 i Nya Zeeland var ingen svensk närvarande.

INF har dock generösa valregler, det räcker med en person från SNF för att hantera de 7 röster som tillfaller det svenska förbundet. 2017 hade Dansk NaturistUnion en delegat på kongressen i Nya Zeeland som även fick uppdraget att hantera de svenska rösterna.

Nu blev det så, att dansken måste lämna mötet i förtid och han lämnade då den svenska fullmakten vidare till Thailand (delegaten från NAT var en dansk bosatt i Thailand).

Vid mötet lancerades Armand Jamier från Frankrike att efterträda Sieglinde Ivo som INF-president. Men ”Sieglindes gäng” kunde inte acceptera förlusten. INF:s juridiska råd beordrades att ogiltigförklara valet mot bakgrund av att de danska, norska och svenska rösterna lämnats vidare i andra hand. Inget stöd för sådana befogenheter för ”juridiska rådet” finns i INF:s stadgar.

Många förbund, även det danska, protesterade, men SNF hade ingen invändning.

När INF 2017 genomförde ett extramöte vars innebörd var att återinsätta Sieglinde, efter det att tre medtävlare elliminerats på oklara grunder, flög SNF:s dåvarande ordförande T&R till Wien för att delta i det korta mötet.

Sedan detta tycks SNF ”legat lågt” vad gäller deltagande i INF:s verksamhet. Om vi inte missminner har SNF:s styrelse också tagit ett beslut med den innebörden.

Dock, nu läser vi i INF-tidskriften Focus (December 2023) en artikel av Laurent Luft, INF:s assessor för Europa och samtidigt nyutnämnd EuNat-ordförande, att SNF är på gång igen i det internationella samarbetet.

Es war schön Schweden wieder an unserem Tisch zusehen, nach einer Abwesenheit von einigen Jahren.

(Det var vackert att åter se Sverige sitta med vid vårt bord, efter att ha varit frånvarande några år.)Till toppen av sidan
 
© Naturisten 2024