Årgång 19 - Maj | Juni 2024  
─── KULTUR ───
Naturism är gemenskap

Information om naturismen

Nytt initiativ av Nakenkulturs nya styrelse! Den nye ordföranden Anders A. Aronsson skriver:

Det finns mycket att samtala om för såväl nya som erfarna naturister. Men även för den som är intresserad av att veta mera om naturism, som ett steg på vägen eller den som funderar på att göra ett första besök vid ett nakenbad en solig sommardag.

Inom Naturistföreningen Nakenkultur har därför ett underlag sammanställts för några samtal om naturism, social nakenhet, kulturskillnader över tid i synen på nakenhet, naturistorganisationerna mm. Det finns mycket att läsa på nätet, så i materialet ingår en lång länklista.

Materialet ska fungera för en grupp erfarna naturister likaväl som för en grupp med en blandning av erfarna och några intresserade men oerfarna. 

Materialet är upplagt för fyra samtalsträffar:
a) Introduktion, naturismens framväxt, begrepp,
b) social nakenhet, hälsoaspekter,
c) synen på nakenhet, kroppsuppfattning, sociala medier,
d) nakenbad och naturistanläggningar, naturistorganisationer.

Vi kommer att prova hur materialet fungerar helt enkelt genom att genomföra samtal kring fyra olika huvudteman, vid fysiska träffar i Uppsala, men vi provar gärna även att hålla en samtalsserie via digitala träffar (via Zoom, Teams eller Jitsi Meet).

Den som vill vara med och testa kontaktar nakenkultur@gmail.com


Till toppen av sidan
 
© Naturisten 2024