Årgång 19 - Maj | Juni 2024  
─── SE-NATURIST ───
SNF:s nya webb

Den skandinaviska Naturistportalen, SNP, är ett samarbete mellan det norska och svenska naturistförbundet, även DNU, det gamla danska naturistförbundet var med från början men backade ur då man ville kraftsamla på sin egna webbsida. Danskarna kom dock tillbaka men i begränsad omfattning.

Det är NNF som svarat för uppbyggnaden av SNP, där finns datakunskaperna. SNP är och förblir ett mastodontprojekt, och det gäller inte minst den svenska delen som SNF hanterar. Ingen tycks orka med att datera upp sidorna. Tittar vi idag under Meddelanden, läser vi ”Riksmöte …” men där informeras om riksmötet 2022. Nu är det 2024 års möte som är i faggorna, därom hittar vi ingen information …

naturism.se
Sedan länge har SNF pratat om att öppna en egen sida som till att börja med skulle ligga ute parallellt med SNP.

Nu har den nya Sverigesidan rullats ut, naturism.se. De föreningar som eventuellt trodde att de skulle få något nytt och lättarbetat att bita i vad gällde föreningsinformationen blev en smula besvikna. De gamla föreningssidorna på SNP är kvar och finns även på naturism.se.

De anses svåra att uppdatera och var enhetligt uppbyggda. Många föreningar ordnade redan under SNP-tiden egna sidor. – SNF erbjuder nu föreningarna att lyfta in föreningarnas egna sidor under naturism.se; några föreningar har redan hörsammat detta.

Ett problem i sammanhanget är möjligheterna att hitta föreningarna och naturistcampingarna. naturism.se har en lång söksida där man använder sig av hemmasnickrade geografiska begrepp. Nakenkultur hittar man sist under ”Uppland, Gästrikland och Dalarna”.

Då kommer man till SNP Nakenkultur (den gamla sidan). Där finns nu länk till Nakenkulturs egen sida som för närvarande ligger på en egen wordpress sida.

https://nakenkultur4.wordpress.com/

Startsidan naturism.se
Naturism är en filosofi och ett levnadssätt där kläder används i så liten utsträckning som möjligt. Naturister vill uppleva harmonin i naturen och ser fysiska, psykiska och ofta även ideella värden i naken rekreation i naturen.

Detta levnadssätt har en lång historia och har varit populärt bland många kända personer genom tiderna, inklusive Albert Engström, Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding.

Naturism är inte enbart en fysisk aktivitet utan också en social rörelse som främjar jämlikhet, respekt och självacceptans.


Detta står att läsa på startsidan naturism.se.
I andra stycket får tre män, Albert Engström, Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding agera föredömen. På den tiden var dock nakenbadande inte något märkligt i sig, alla badade nakna, men män och kvinnor badade skilda från varandra.

Undantag var inom den trängsta familjekretsen, sålunda berättas att Pingstkyrkans grundare, Levi Pethrus, nakenbadade med barn och blomma vid sommarstället på Ljusterö. Och sådant nakenbad förekommer förvisso även idag – även bland dem som aldrig skulle kalla sig naturister.

Albert Engström (1869-1940) var en vaken iakttagare av den tidens folkliv, han har berättat om sin resa i bolsjevikernas Sovjetunionen 1924 då han bevittnade ett naket upptåg på Tverskaja [en central gata i Moskva] under parollen”Bort med all falsk blygsamhet”. Och i Bayern, en smällkall februaridag. ”De gingo på skidor och deras anförare var en allvarlig gymnasialprofessor, svartskäggig och glasögonprydd. Några barn voro med, som gräto och ville gå hem och kvinnorna skakade av köld ...”

Men vad Engström skriver så var han själv inte naturist: Jag bekänner mig icke till den nudistiska sekten, vars medlemmar träffas då och då i den s. k. Naturen för att kläda av sig och gno omkring bland enbuskarna i bara mässingen. Förmodligen äro de i allmänhet småfnoskiga med ett och annat inslag av libertinage.

Vår kommentar: ”Småfnoskiga” får vi väl ta åt oss, men ”libertinage”; där går den gode Engström över gränsen, ordet betecknar en i sexuellt avseende tygellös livsstil, ordet används av ”Markis de Sade”.

Vi naturister äro tyglösa, inte tygellösa!

Engström må ha nakenbadat (i manligt sällskap) men är inget naturistiskt föredöme.

Gustaf Fröding (1860-1911) har i några texter avhandlat nakenheten och skildrat ett framtida himmelrike där kvinnor och män kunna mötas klädfria, helt okej, men var han själv praktiserande naturist?

Samma frågetecken gäller Verner von Heidenstam (1859-1940). Han var säkert inte främmande för nakenbadande i utvalt sällskap, sådant var inte märkligt alls, på hans tid.

Engström, Fröding, von Heidenstam i all ära, men de nutida svenskar som är nakenkulturister, nudister, naturister; dessa herrar till efterföljd är nog lätt räknade.

Det finns många skäl att droppa kläderna när klimat och omgivning inte hindrar detta, alla skäl är bra. Vi praktiserar naturism för att det känns skönt och komfortabelt, vi behöver nog inga föredömen, vi fixar naturismen i alla fall.
Not
Berättelsen om ”naturisterna” Engström, Fröding, von Heidenstam har naturism.se hämtat från Wikipedia

Redaktionens uppgifter om Albert Engström är citerade efter Sol Hälsa Glädje, en bok om naturismen i Sverige som Nakenkultur gav ut 2005 (Författares bokmaskin, tilltryck 2013 på Vulkan). En ebok pdf kan laddas ner kostnadsfritt, se Boklådan.
2024 Naturism i Sverige

Nu finns 29 föreningar (eller motsvarande) som bedriver naturistverksamhet i riket. Det senaste tillskottet är NF Dalarna som nyligen anslöts till SNF. 17 föreningar finns nu i förbundet. Där finns även en ”särskild intressegrupp” NF Paradiset som inte ingår i förbundet och som inte betalar någon förbundsavgift.

Det finns sju fristående föreningar som redovisas nedan. Dessutom fyra som är under bildande. Av dessa är NFG Växjö och NFG Ystad Österlen avknoppningar från Gränsbygden med säte i Markaryd.

Guldstaden i Skellefteå arbetar för ett skyltat nakenbad i norra delen av landskapet Västerbotten.

Vitala Folkungaland i Linköping har haft spabad och bastu.

Den naturistiska kartan förändras ständigt

1932 startades i Stockholm den första naturistföreningen, Ingaröföreningen: Hälsa genom Nakenhetskultur, sedan ändrat till Hälsa genom Nakenkultur, HgN. Nuvarande namn Svenska Friluftsföreningen, SFF.

Ingaröföreningen var med och startade Sveriges Naturistförbund 1957-58. Totalt var det åtta föreningar som då tog plats i förbundet, det var alla naturistorganisationer som då fanns i riket.

Ingaröföreningen lämnade SNF redan 1967 sedan förbundet slopat kravet på avhållsamhet från alkohol och tobak. Restriktioner mot dessa preparat finns fortfarande på lägret vid Återvallsträsket på Ingarö.

1970 öppnades i Piteå det första skyltade nakenbadet, en triumf för SNF som länge arbetat för detta mål. Men 1971 uteslöts Göteborgs Friluftsförening. Anledningen var en formell tvist där föreningen vägrat utesluta två medlemmar som tipsat pressen om sex och alkohol på en naturistplats i södra Sverige. Även på Bohus Björkö vidmakthålls fortfarande restriktioner mot tobak och alkohol. – Göteborgs Nudistförening bildades 1936 och etablerade sig på Bohus Björkö i Öckerö kommun 1938.

Kalmarsund, bildad 1983, lämnade SNF 2006. Skäl för utträdet torde ha varit byråkratin inom SNF och den förbundsavgift som skulle erläggas.

2015 beslutar Sundsvallsföreningen Nat-Y-risten, nuvarande Mittnaturist, bildad 2006, att lämna SNF. Skälet är att förbundsstyrelsen under två år vägrat att tillställa föreningen INF-märken; varför så skett är inte klarlagt. Därigenom har SNF inte fått någon förbundsavgift från Sundsvall under dessa år.

2023 beslutade Umenaturist att lämna SNF. Skälet uppges i första hand vara ekonomiskt, de medlemsavgifter som föreningen får in skall användas direkt för umenaturisternas förkovran, inte till SNF:s förbundsavgift.

Det finns även några fristående föreningar som aldrig varit anslutna till SNF.

Sällskapet Solrosen, bildat 1983, tog över arrendet av en liten badstrand i Ljung utanför Linköping, som Östergyllen (1970-2012) tidigare haft om hand. Verksamheten bedrivs fortfarande om än i liten skala.

Gävleborg, bildad 2011, har ordnat inomhusbad i Gävle och i Delsbo och värnat om nakenbadet på Rullsand.

Till toppen av sidan
© Naturisten 2024