Årgång 18 - November | December 2023  
─── SE-NATURIST ───
Splittrad naturism i Sverige

Nationella naturistförbund där föreningar kan anslutas finns i flera länder. Men det finns också fria föreningar som arbetar självständigt.

I vårt grannland Danmark är naturismen till och med tredelad. DanskNaturistUnion, det gamla naturistförbundet, anslutet till INF, har länge haft avgångar bland sina föreningar. Nu senast är det föreningen i Ålborg, på norra Jylland, som packat ihop. Och de två stora föreningarna, med campingarna Solbakken och Kysing, är sedan länge helt självständiga.

Det nya naturistförbundet, Danske Naturister, har nu mer medlemmar än DNU och fler lokalföreningar anslutna.


Splittrad naturism (PDF)
”INF-FNI stamp revolution”

Internationella Naturistfederationen ger ut en tidskrift FOCUS, som kommer varannan månad och som finns på flera språk. Den laddas ner från INF-FNI webben. I augustiutgågan pryds förstasidan av en spännande nyhet – som naturistvärlden väntat på i MÅNGA år.

INF skriver: vi har använt samma märkessytem sedan mitten av 1950-talet. (INF bildades 1953.)

Det är inte anpassat till dagens krav. INF utvecklar nu ett nytt QR Code Stamp program. Vi hoppas att provköra det i höst för införande efterhand under 2024. 2025 skall INF-FNI QR Virtual stamp vara helt infört.

Det nya systemet ska skydda mot missbruk och förfalskningar:
– Enkelt att kontrollera giltigheten. Man scannar bara QR-koden
– Start och stopp datum kan varieras. Nu har INF som bekant årsmärken för kalenderåret, men det ska gå att ersätta med löpande datum om respektive nationellt förbund så önskar.
– INF kan enkelt sända ut större eller mindre partier till de nationella förbunden. Rekvisition via internet och QR Virtual Stamp blir tillgängliga omdedelbart.
– QR Virtual Stamp kommer i data-format. De nationella förbunden kan enkelt lägga in dem i sina digitala medlemskort.
– Inga personliga data används.

SNF har ju inte några digitala medlemskor. Man använder papperskort som ska skrivas ut med skrivmaskin eller för hand. Sedan årsmärken som ska klistras in på stamkortet. Ett närapå medeltida system!

I införande 2024 blir det – om vi nu har fattat saken rätt – endast fråga om att de nuvarande pappersmärkena, med påtryckt årtal, ersätts av pappersmärken med QR-kod. Använder man QR-koden får man veta att giltighetstiden är 20xx, men det kunde man också se (ännu enklare) på de gamla INF-märkena. Så vinsten är väl plus minus noll.

Det stora problemet som kvarstår oförändrat är att distribuera märken (och/eller ifyllda medlemskort). I regel sker detta per post, där uppstår portokostnader, expenserkostnader och arbete – allt är lagt på föreningarna.

Flertalet förbund har sedan länge gått över till centralt register och central utsändning av digitala medlemskort (för respektive år). Men SNF har som bärande princip att det är föreningarna som ska göra allt arbete.

Den kostnad för märket som INF inkräver av förbunden är inte särskilt hög, 1,5 EUR (per person).

Förbundsavgiften som SNF tar ut av föreningarna är 180 SEK (per ensamstående eller per familj med samma adress). Det är alltså en hygglig mellanskillnad som SNF lägger på och som ska bekosta medlemsbladet Tillsammans, styrelsens arbete etc.

INF lovar nu att inför steg 2, QR Virtual Stamp, hjälpa ”små nationella förbund” (dit får man nog räkna SNF) med att skaffa fram digitala medlemskort. INF lovar också att för ”några år” fortsätta med QR Stamp för de förbund som inte fixar att fixa digitala kort.

Det blir alltså spännande år framöver, för de svenska naturister som fortsätter att betala anslutning till SNF, och därmed INF.

Till toppen av sidan
Inomhusbad

Föreningsbad i simhallar
Föreningsbaden har det lite knackigt för närvarande. Pandemin innebar att badverksamhet blev inställd, inte bara föreningsbaden, förstås. Badanläggningarnas ekonomi blev eftersatt vilket innebar att det – efter pandemin – blev mycket dyrare att hyra badet.

Ett annat problem är badtiderna. Nu för tiden kör baden ”alla dagar” med bad för den textila allmänheten. Det finns inte mycket hyrtider. Och där konkurrerar sim- och dykföreningar om tiderna. Många badanläggningar är kommunala, där vill kommunen att sport och idrott samt ungdomar prioriteras, då blir ofta naturistföreningarna utan badtid.

Nakenkultur badar i Almunge
Almunge ligger öster Uppsala, NF Nakenkultur har haft inomhusbad där tidigare, men verksamheten avbröts då lönsamheten var dålig. Sedan kom pandemin.

Nu har verksamheten återupptagits, ett bad har genomförst 22 oktober och ett bad är bokat 2 december kl 12.30-14.30. Alla är välkomna, man behöver inte vara med i någon förening.

Information: 073-252 72 60.

Vikenbadet i Furulund har stängt
NF Svanrevets inomhusbad flyttade från Burlöv, strax norr om Malmö, till Furulund som ligger ytterligare norrut. Nu har Vikenbadet stängt och Svanrevet är utan inomhusbad.

Nora simhall – inga bad för NBS
Simhallen har varit stängd för reparation. Nu är den åter i verksamhet. Men några badtider för naturister finns inte för närvarande.

Allmänna inomhusbad
Familjebastu i Helsingborg
I Helsingborg, staden vid Sundet, där detta är som smalast, finns badhuset Kallis vid Gröningen. Där har allmänheten två gånger i veckan, tisdagar och söndagar kl 16-20, kunnat ha sambastu. Familjebastu kallades detta och var ganska populärt, enligt vad som uppges i pressen, ca 75 personer vid varje tillfälle.

Men så blev det problem, vad/vilka kunde räknas som familj. Och familjebastun stängde tills vidare. Nu kommer uppgifter att familjebastun ska öppnas igen, dock vet vi inte hur man Helsingborgarna fortsättningsvis tänker om familjelivet; vem/vilka kan anses vara berättigade att bada familjebastu.

Baddräkt i bastun i Östersund
En kvinna som badade bastu iförd baddräkt i Storsjöbadet fick rubriker i svenska tidningar.

Nu meddelar kommunen: Att bära badkläder i bastun får negativa konsekvenser hygieniskt, men det för också med sig att besökarna upplever en tryggare miljö. – Nu är det alltså tillåtet med baddräkt.

Men diskussionen fortsätter. En kvinna säger: Jag tycker att det är ett väldigt konstigt beslut. Vad är problemet att bada bastu med handduk på sig?


Naturistföreningar 2023
© Naturisten 2023