Årgång 17 - Januari | Februari 2022  
─── SE-NATURIST ───
Nyårsklockor ringer

Vi ser fram emot det nya året 2022, vi hoppas alla att alla virusvarianter till slut ska gå att leva med. Att livet – naturistlivet – ska bli bättre och bättre.

Småland, Småland ...
I sista numret 2021 av SNF:s tidskrift Tillsammans läser vi om den nya naturistförening som är under uppsättning i södra Småland. Det är en föreningsbildning som började 2015 när Växjö kommun öppnade nakenbadet Stora Pene vid Helgasjön. Det hela startade med ett medborgarförslag. En enskild person som lämnade in ett förslag till kommunen.

Precis så! Någon måste ta initiativet! Svensk naturism behöver mycket av den varan! Småland är ett ursvenskt landskap. Gammalt tillbaka hörde Skåne och Halland under danske konungen, men Småland har alltid varit svenskt. 1962 tillkom Värends Naturistförening i Kronobergs län, föreningen hade under fem år en naturistö i sjön Salen söder om Alvesta. 1966 såldes ön och föreningen blev utan område. 1970 angavs att Snapphanegården i Kyrkhult, Blekinge, är föreningens ”träffställe”. När Värends NF tynade av blev Kronoberg utan naturistverksamhet. Detta tillstånd varade till 2015 då nakenbadet et vid Stora Pene invigdes.

Försöken att få till föreningsverksamhet för att ”vårda och värna” Växjö nakenbad har pågått sedan badplatsens tillkomst. Det har ordnats träffar vid badet och NF Gränsbygden – i Markaryd, också i Kronobergs län – har startat en lokalavdelning, NFG-Växjö. Men nu vill man bilda VÄXJÖ NATURISTFÖRENING.

Östra Skåne
Skånes sydösta hörn, här finns fantastiska badstränder och dynlandskap vid havet. Det är gott och väl sörjt för sommarnaturismen. Även här i Skåne finns eldsjälar som vill förbättra naturistmöjligheterna i landsändan. I första hand tänker man ordna med bastubad under de något kallare årstiderna. Vår nyårsönskan är att naturismen i Kronoberg och i östra Skåne skall växa och få flyt. Och detta gäller också naturismen på många andra ställen i Sverige. Naturismen i Sverige blir så bra som vi gör den till! Det är vi som kallar oss nakenbadare och naturister som måste fixa detta. Det är – oftast – ingen annan som gör det åt oss.
Skeppsmyra

Skeppsmyra naturistcamping i Roslagen är faktiskt Sveriges nordligaste naturistplats med stadigvarande camping och övernattning. SNN kom till det vackra området vid havsviken på västsidan av Björkö 2006. Föreningen hette då Sockholm-Nynäs Naturistförening, SNN. Namnet byttes till Skeppsmyra Norrtälje Naturistförening, SNN.

Föreningen fick hyra ett område som varit textilcamping, det betydda att alla tillstånd för campingverksamhet var klara. Nu rapporterar SNN att arrendatorn som hyrt ut campingen till föreningen blivit uppsagd. SNN har nu ett avtal med markägaren. Föreningen menar att det är bra med ett eget avtal, men att det också innebär ökat ansvar för underhåll av mark och byggnader.

Välkommen till Skeppsmyra, Foto: SNN

Kartskiss: Vägen söderifrån via Norrtälje, bro till Väddö-Björkö i Älmsta (eller i Bagghus), sedan söderut på Björkö

Källa: SNF

[2021 11 01 SVERIGE NATURISTPLATSER NN6]
Skånes sydöstra hörn

NFG Ystad-Österlen, en ny naturistförening – eller snarare en utlokaliserad del av NF Gränsbygden har bildats.

Skånes sydkust och sydvästra hörn är dock sedan urminnes tider en prima jaktmark för naturister som söker fina bastränder. Stranden mellan Löderup och Sandhammaren, här finns utrymme för långa strandvandringar i välsittande naturistklädsel. Havet är ofta lite svalt, för den som vill doppa mer än tårna, men stranden och dynlandskapet är helt enkelt toppen. De gamle badade här och på 1940-talet hade Nordisk Solsport sitt årliga sommarläger i Forsemölla vid Gyllebo, nordväst om Simrishamn.
Fyren på Sandhammaren är ett riktmärke

[2021 11 01 SVERIGE FÖRENINGAR NN6]
Nakenbad i Sverige

Nakenbadat har vi gjort sedan Hedenhös. Ett självklart val – varför blöta ner kläder när man hoppar i havet?

Yngsjö. Östra Skåne

Här i Norden var bastubadandet populärt när det gällde ”nyttighetsbadande”, att hålla sig någolunda ren. Sedan övergick man till kar-badande. Det finns mustiga berättelser om storfamiljen som badade julbad i tur och ordning; först husbonden, sedan husmoran och barnen, därefter pigor, drängar och annat husfolk.

I slutet av 1700-talet upptäckte man att badandet också kunde vara ett trevligt nöje och en tillgång socialt. Det växte upp badorter där de som hade gott om pengar kunde tillbringa semestern. Det badades naket men kvinnor och män var för sig. Plankomgärdade badhus ute i vattnet. Det fanns även hästdragna badvagnar med en öppning i golvet där man kunde klättra ner i vattnet.

En tidstypisk bild från sekelskiftet 1900 handlar om en badbåt för sommargäster i Laholm som åkte ut till den fina sandstranden i Mellbystrand, dit fanns inga vägar på den tiden. Sedan gick herrarna till höger och damerna till vänster, eller om det nu var tvärtom.

Östra Holmen, Västerås

Även vanligt folk delade upp sig, kvinnor och barn på ett badställe, männen på ett annat. Kommunala bad med bryggor ordnades med skilda avdelningar. Men gemensamhetsbad efterfrågades också. Och då kom kravet på badkläder. Badorten Mölle i västra Skåne blev världsberömd för att man där badade gemensamt, iförda randiga trikåer. I Tyskland och Frankrike fanns Nakenkulturföreningar som menade att gemensamt nakenbadande är både sunt och välgörande. De startade föreningsområden och 1920 öppnades den första nakenstranden på ön Sylt 1920.

Dessa sunda vanor kom till Sverige i början av 1930-talet. Det var Stockholm, Malmö, Göteborg som gick i täten. De nya föreningarna ordnade med platser för sunt leverne, idrott och nakenkultur. Hälsa genom nakenkultur; Återvall på Ingarö; Stockholms Naturvänner: Näsby holme; Nakenhetskultur i Malmö: Natur och Hälsas Friluftsplats i Bjärred; Solvännerna i Malmö: Solhagen (låg nära där Öresundsbron har sitt landfäste numera), Göteborgs Nudistförening, Bohus Björkö.

Åtta föreningar bildade1958 Sveriges Naturistförbund som hade till mål att ordna med skyltade nakenbad enligt tyskt mönster. Detta lyckades SNF med 1970 då Pitholmens Havsbad öppnades i Piteå.

Pitholmens havsbad, Sveriges första skyltade nakenbad, 1970

Detta var alltså för över 50 år sedan. Idag finns cirka 50 nakenbadstränder runt om i Sverige.

Först och främst är det Skyltade allmänna bad som drivs av respektive kommun. I några fall har kommunen slutit avtal med en naturistförening som svarar för en del av driften. Exempel: Ågestabadet; Stockholms stad och NF Eos.

Smithska udden, Göteborg

Sedan finns nakenbad som har gammal hävd men där det kommunala engagemanget är ringa eller obefintligt. Vi kallar dessa bad Etablerade nakenbad. En del av dessa ligger nära kommunala textilbad, då kan parkeringar, toaletter och annan service samutnytjas. Exempel: Lyckesand vid Böda Camping på Öland.

Naturligtvis finns i Sverige ett mycket stort antal ”Naturbad” där det går alldeles utmärkt att bada utan kläder. Det är fråga om små ensliga ställen, där du och ditt sällskap kan vara alldeles ensamma. Men även stora fina badklippor och långa sandstränder som samlar stora skaror av nakenbadare. – Dock finns inga badbryggor eller annan service.

Alla badplat/ser som vi känner till finns listade landskapsvis på vår Wordpresssida Naturístlandet.

Till toppen av sidan
Simhall och bastu 2021

Tid och plats finner du här!
© Naturisten 2021