Årgång 16 - Januari ━ Februari 2021  
─── REDAKTION ───
En enkel och naturlig syn på nakenheten

Tom Bloch †

Det var på Stora Idskär i början av 1970-talet som jag träffade Tom Bloch. Han var en person med stor auktoritet, en vinnande personlighet och goda kunskaper. Och en hängiven naturist. Han ivrade för föreningsnaturismen. där vi alla hjälptes åt att göra Idskär till ett verkligt paradis för glada naturister. Han talade ibland om ”kommersiella naturister” som menade att de betalade för vistelsen på naturistområdet och ville ha tjänster utförda. I Idskärsföreningen Stockholms Naturvänner var han ordförande under många framgångsrika år. Och inom förbundet var han SNF-ordförande 1974-75.

Han är mest ihågkommen för sina insatser som publicist. Han var den som startade förbundstidskriften Tillsammans 1974, tidigare hade SNF Nakna Fakta och Meddelanden från förbundsstyrelsen, enkla stenciler som kom mer eller mindre oregelbundet. Nu blev det en tidskrift, fyra nummer per år, som de första åren kom ut som enkelt kontorstryck i A4. Föreningarna hade egna sidor med förtryckt vinjett. Detta var en tid då föreningarna inte hade resurser att ge ut egna medlemsblad, då var föreningssidorna i Tillsammans en tillgång för att sprida information.

Från och med december 1976 utgjordes omslagen av originalteckningar av Leif ”Loffe” Norman, konstnär och jazzmusiker, medlem i Stockholms Naturvänner. Från 1984 blev det boktryck och bättre bilder.

Vår bild är från riksmötet 1974 på Stora Ekenäset söder om Borås. I mitten ser vi Bertil Sefbom och Tom Bloch (i vit tröja med Idskärsföreningens logga). Till vänster Karl-Erik Johansson, Västergötlands NF, till höger Bertil Ohrås, Svanrevet.

På 1970 talet besökte Bertil Sefbom Idskär. Han och Tom Bloch gjorde då långa paddelturer ute i skärgården. Under senare år blev Tom Bloch Eos-medlem.

1973 gav SNF ut broschyren Soldyrkare. Texten är signerad Tom Bloch.
Soldyrkare är vi allihopa … Men naturister blir bruna över hela kroppen.
Vad är naturism? Naturismen är en livsstil som vill förenkla umgänget människor emellan. Naturismen vill dessutom återge människan något hon förlorat; en enkel och naturlig syn på nakenheten.


Tom Bloch - Född 26 januari 1942 - Död 24 december 2020


Naken KULTUR på G

Vårt nya naturistår 2021 innebär att vi kan fira viktiga händelser som bildar upptakten till organiserad naturism i Svea Rike, allt startade 1931, för 90 år sedan. Professorn Johan Almkvist i Stockholm trädde fram i offentligheten som en förespråkare för nakenkulturen. Han grundade 1932 den första naturistföreningen i Sverige, Hälsa genom Nakenkultur. Och han skrev böcker och tidningsartiklar i ämnet. Hans namn var mycket välkänt. Än idag kan vi säga ”almkvista” som synonym för ”nakenbada”.

Professorn var noga med att betona allvaret och kulturen inom nakenkulturen; Målet är människans fysiska och psykiska hälsa. Den viktiga grundbulten i den oklädda klulturen är sedligheten, att män och kvinnor uppträder juste mot varandra, en fullkomlig självklarhet!

Nu, nittio år senare förekommer en del missförstånd på området. En del vildhjärnor har fått för sig att naturistplatserna är någon slags erotisk frizon där man lätt och lekfullt får alla önskningar tillgodosedda. Där man kan uppträda hur uppknäppt som helst.

Så är det inte! På ett naturistområde, där allmänheten har tillträde, gäller samma lagar som annorstädes i Sverige. Du får inte ofreda någon, detta gäller vare sig du är klädd eller oklädd. Olämpligt uppträdande är inte lämpligt. Det är viktigt att ingen nakenkulturist slirar på det här området. Vi får aldrig acceptera att buset tar över. På ett naturistområde, i en naturistförening uppträder vi minst lika hyfsat som i andra liknande sammanhang. Vi kan vara utan kläder, jo så är det, men det är enda skillnaden.

I Sverige kan vi glädja oss åt att kommuner och andra markägare öppnar allmänna badplatser för naturister. Det finns 50-talet skyltade och väl etablerade kommunala nakenbad i Svea Rike. Föreningar kan anskaffa eller arrenderar mark för att driva naturistcampingar. Andra föreningar hyr simhallar och bastur. Nakenbadare är inte fula och farliga, de är lika goda och anständiga samhällsmedborgare som alla andra.

Idag likaväl som för 90 år sedan!

Till toppen av sidan
Redaktionen:

Olle Strand, Uppsala (redaktör)
Tel: tel:073-252 72 60

Per Lidman, Luleå (webmaster)
redaktion@naturisten.se

© Naturisten 2021