REDAKTIONEN
Världsorganisation i fritt fall

Det mesta blir inställt eller uppskjutet i dessa Corona-tider, även Internationella Naturistfederationens Världskongress. Mötet skulle ha genomförts hösten 2020, nu är nytt datum 25-28 mars 2021. Och som Coronaläget i Europa ser ut just nu är det osäkert om ”världsorganisationen” verkligen kan hålla sin kongress i Slovenien, om fyra månader.

Nu är det väl inte så mycket som står på spel, inom INF händer det ingenting. Intresset ute naturistvärlden är minimalt. De nationella förbunden – de flesta av dem – visar inte stort intresse. Ett undantag är då delegater ska sändas iväg till de världskongresser som hålls vart annat år. SNF som genom åren hållit sig väl framme avstod 2016 från att sända någon delegat till Nya Zeeland. Vilket blev till en katastrof för INF. Kongressen valde en ny president, Armand Jamimer, från Frankrike. Efter åtta händelsefattiga år med Sieglinde Ivo från Österrike fanns nu hopp om förnyelse och framtid för organisationen.

Men ”det gamla gänget” svor sig samman och genomförde ett olagligförklarande av kongressens beslut. Man hittade på att INF:s juridiske rådgivare kunde förklara presidentvalet för ogiltigt. Detta på grund av att de svenska och norska rösterna, i mötets slutfas lämnats vidare till Thailand, då den danske delegaten, som hanterade dessa röster, lämnade mötet i förtid. – Förfarandet med överlämning av röster är tillåtet inom INF men här saknades skriftlig deklaration. Ingen invändning mot denna överlämning förekom dock på mötet som leddes av INF:s vicepresident. Och som alla som vet, som arbetat i en förening, när mötet är avklubbat så är det. Genom fortsatta manipulationer och brott mot stadgarna valdes Sieglinde på en återöppnad enfrågekongress 2017, på flygplatsen i Wien – ett möte som kostade INF 170 000 EUR – att fortsätta som president för 2016-2020. Den kommande kongressen, när den nu blir av, ska alltså utse en INF-president för 2020-2024. Sieglinde Ivo kommer (förstås) att kanditera för återval. Det finns en mycket stark kandidat, Stéphane Deschêne från Kanada, som nominerats av det kanadensiska förbundet och även av det brittiska förbundet.

Vad som hänt de senaste åren inom INF är mycket entydigt. Det finns en ledning, ett gäng jetset:are som flyger runt i världen på styrelsemöten, och så finns det nationella förbund, till exempel Sveriges Naturistförbund, som är anslutna till INF och som betalar kontingent för varje INF-märke som deras medlemmar ska ha. De är förbunden som ”äger” INF och som röstar på kongresserna vart annat år.

Men i övrigt bryr sig – de flesta – nationella förbund inte ett dyft.

Vi bifogar här ett litet särtryck, det är artiklar från Naturisten 2016-2020 som behandlar vad som tilldragit sig i INF, under de senaste åren. Det är spännande läsning! Och detta har hänt, det är fakta!

2017 protesterade tolv nationella förbund, däribland Dansk NaturistUnion, mot att presidentvalet 2016 förklarades ogiltigt. – Helt tyst var det från huvuddelen av förbunden, inklusive det svenska förbundet. Vid det återupptagna presidentvalet i juli 2017 - då det bara fanns en kandidat att rösta på - fick Sieglinde Ivo 94 röster medan 103 röstade blankt eller avstod ...

Men av detta har INGENTING meddelats till SNF-medlemmarna. Ingenting har stått att läsa i förbundstidskriften Tillsammans. Mest troligt är att SNF-ledningen varken vet om detta – eller om dom vet, så bryr dom sig inte. Så enkelt är det!
INF:s Världskongress uppskjuten till oktober 2021

Hösten 2020 skulle INF:s Världskongress äga rum på en naturistanläggning i Slovenien. På grund av Corona-hotet blev det inte av. Istället valdes nya datum, 25-28 mars 2021. Nu har INF-ledningen kommit fram till att Coronaproblemet inte verkar ge med sig så snabbt. Mars 2021, det är bara fyra månader bort, och nu har INF fattat beslut att flytta fram kongressen till 7-10 oktober 2021. Det är fortfarande fråga om samma naturistanläggning, Terme Banovci, i nordöstra delen av Slovenien.

Terme Banovci

British Naturism, naturistförbundet i Storbritannien, följer utvecklingen inom ”INF-naturismen” mycket noga. BN har tillsammans med det kanadensiska förbundet anmält Stéphane Deschêne som kandidat till posten som INF-president. Nu blir det inget presidentval förrän hösten 2021 och det är ju inte särskilt bra. Det betyder att naturistvärlden får vänta ytterligare ett år på en eventuell förnyelse.

På BN:s blogg finns nu mer eller mindre bekymrade kommentarer. En skribent menar att om jättelandet USA trots allt kunde genomföra ett presidentval, under pågående pandemi, kan det inte vara omöjligt att göra motsvarande inom INF. Andra menar att Sieglinde Ivo, är så angelägen att fortsätta att vara INF-president att hon mer än gärna griper chansen att flytta fram valet till 2021.

På brittiskt håll är det en ofta hörd uppfattning att Sieglinde i första hand ser personliga fördelar med att vara president för vår naturistiska världsorganisation. Hon har flyttat INF-kontoret hem till sig i Hörsching, en förstad till Linz i Österrike. Hon reser flitigt ”i tjänsten” och tar vara på varje tillfälle att representera INF ute på fältet.

I en svensk naturistblogg berättade härförleden en svensk som varit på El Portus under det internationella naturistmötet nu i höst. Det spanska värdskapet, och den övriga internationella publiken, valde att inte ta vara på tillfället att prata naturism med världens högst uppsatta naturist. De ordnade så att vår svenske vän varje middag fick Sieglinde till bordsdam, de kunde prata engelska med varandra …

Det brittiska naturistförbundet har alltsedan INF-kongressen 2016 i Nya Zeeland motarbetat nepotismen inom International Naturist Federation. I Storbritannien har även tidningarna uppmärksammat vad som pågår. Här är en artikel från 2017 som publicerades före det famösa extrainsatta presidentvalet på flygplatsen i Wien där Sieglinde Ivo, som var enda kandidaten, valdes med 94 röster medan 103 röstade blankt eller avstod. Detta möte med inkallade delegater från INF-världen – även en svensk representant – kostade 170 000 EUR.

Daily Mail

I NATURISTENS BLOGG artikel 18 november skriver vi mer om INF-problemet.

Vi har även ett särtryck om INF under de senaste åren som kan laddas ner här;
APPBOX