Årgång 19 - Maj | Juni 2024  
─── REDAKTION ───
Vår positiva livsstil

Nakenkulturen, den kroppspositiva livsstilen, har betonats lite olika under årens lopp. Att vårda och värna sin egen kropp har en given plats i sammanhanget. Och en viktig grundbult inom naturismen är gemensam nakenhet – tillsammans med andra naturister.

Och detta – menar vi naturister – är komfort och välbefinnande som stärker självrespekt och kamratskap.

Vi känner den internationella definitionen av naturism, gemensam nakenhet och självrespekt, respekt för andra och för miljön. Internationella Naturistfederationen enades om denna formulering 1974, för 50 år sedan.

Gemensam nakenhet är det enda som är unikt för naturismen, självrespekt, respekt för andra och för miljön finns – som vi alla vet – även i den textila världen.

Det har under tidens gång gjorts många försök att ideologisera naturismen och monopolisera naturismen för så att säga egen räkning. I Sverige har vi naturistförbundets grötmyndiga påstående att endast den som är ansluten till en SNF-förening får kalla sig naturist …

Det finns – som alla vet – många reko naturister, de flesta har aldrig ens hört talas om något naturistförbund. Och de ser heller inte någon anledning att gå med i någon förening för att kunna praktisera naturism.

Visst är det jättebra att det finns lokala föreningar och nationella förbund som arbetar med naturism, ordnar verksamhet där vi kan naturista, gör propaganda för naturismen. I Danmark och i Spanien har respektive förbund åstadkommit storverk, att bada naken är tillåtet på alla stränder. I Tyskland öppnades 1903 det första naturistområdet och det första skyltade nakenbadet 1920. Idag finns många allmännyttiga föreningar, som har egna områden med simbassänger, sportanläggningar etc. Det finns gott om skyltade och s k spontana bad där nakenbadarna samlas. Att vandra naken I naturen är i princip tillåtet, det finns till och med två skyltade leder, i Harz och på Lüneburger Heide.

I andra länder kan det vara si och så med vad som organiserad naturism åstadkommit. Men naturismen lever – i mer eller mindre grad – I flertalet europeiska länder

(där finns också nationella naturistförbund anslutna till INF)
Not
I alla länder I Nord-, Väst- och Sydeuropa finns naturistförbund anslutna till INF.

F n saknas förbund I Estland, och Lettland (men det finns skyltade nakenbad I alla de tre baltiska länderna; endast Litauen har f n ett INF-anslutet naturistförbund).

Belarus, Ukraina och Moldavien saknar också naturistförbund I INF. Det finns dock ett naturistförbund I Ukraina och en del skyltade/spontana bad.

Glest med naturistförbund är det också I f d Jugoslavien.

Bosnien Herzegovina, Kosovo och Nordmakedonien saknar vad vi vet naturistorganisationer.

Albanien har heller inten ågon naturistorganisation.

Grekland är ett populärt resmål för naturister men något naturistförbund finns det ännu inte. Dock finns en så kallad korrespondent som är ansluten till INF.


Till toppen av sidan
Redaktionen:

Olle Strand, Uppsala (redaktör)
Tel: tel:073-252 72 60

Per Lidman, Luleå (web)

© Naturisten 2024