Tillbaka till Arkiv

Naturismens mål

Glad må bra-naturism är någonting väldigt enkelt. Vi njuter av nakenheten! Naturismen är både mål och medel. Det ultimativa och glada naturistbudskapet, utan några ideologiska krumbukter. Helt och hållet okomplicerat och flärdfritt.

Om vi tittar tillbaka i naturismens historia så har det varit variationer, rätt stora sådana, beträffande det som ansetts viktigt i naturismen.

Problemen dyker ofta upp när naturister organiserar sig. Naturistföreningar och naturistförbund behöver olika målsättningar för sin verksamhet. Då kan det bli konflikter angående mål och medel - men även en del annat. En stötesten utgör ofta medlemsfrågan, vem får vara med och dela naturistglädjen, ska det vara öppen medlemsintagning eller en sluten sekt?

Naturismen som religion
Även långt tillbaka i historien möter vi religiösa grupper som har nakenheten som ideal. Flera av dessa sekter har kallats "adamiter" eftersom de förespråkade samma oskuldsfulla nakenhet som Adam och Eva praktiserade i Paradiset. Ett ytterligare argument som ibland lyftes fram var att Gud skulle kunna se dem, precis som de var. Man skulle inte spela teater inför Gud.

Redan på 100-talet efter Kristus uppträder inom fornkyrkan en gnostisk sekt som var nakna vid sina gudstjänster. I början av 1300-talet verkar i Österrike en adamitisk skara, och hundra år senare omtalas picarderna, kommunistiska svärmare i Böhmen och Mähren. Även vid 1800-talets mitt finns en grupp adamiter i Böhmen.

I det kejserliga Rysland möter vi "heliga män" som gick omkring spritt språngande, dessa vandrande eremiter ansågs ha vigt sina liv åt Gud och befolkningen gav dem mat och husrum. I Indien kan man även idag få se heliga mänspersoner som uppträder nakna.

Naturromantiker
De första organiserade naturisterna i egentlig mening dyker upp i Tyskland och Frankrike vid tiden för sekelskiftet 1900. Det handlar om grupper som söker harmoni i naturen och som vill vandra i markerna och njuta av sol och frisk luft under mer eller mindre organiserade former. Det är både fria kamratgrupper och strukturerade föreningar, till exempel den tyska Wandervogel-rörelsen.

Livsreform och hälsa genom nakenhet
När naturismen utvecklades i Europa under 1930-talet var det nakenhet och hälsa som var det viktiga. Den första föreningen i Sverige kallades Hälsa genom Nakenkultur. - Föreningen finns kvar än idag, nuvarande namnet är Svenska Friluftsföreningen. Friluftsplatsen ligger vid Återvall på Ingarö, det är Sveriges äldsta naturistområde. Alltjämt har man där restriktioner för tobak och alkohol.

Ett sunt leverne och fysiska aktiviteter var på den tiden ett centralt ideal inom naturist­organisationerna. Livsreform för "alla", ett vittsyftande mål som verkligen passar för en bred folkrörelse. Men inte alla var välkomna. I många föreningar var antagningen av nya med­lemmar ett problem. I en tidningsintervju i slutet av 1930-talet berättade en representant för Hälsa genom Nakenkultur att högst 10 procent av ansökningarna ledde till medlemskap.

Andra föreningar, till exempel Nordiskt Naturistförbund (senare Nordisk Solsport), hade friare former för anslutning. Det övergripande målet var en allmän förbrödring mellan människorna i nudismens och frisksportens tecken.

Inom frisksports- och hälsonaturismen möter vi således både slutenhet och öppenhet. Och vad gäller målet för verksamheten måste vi alltid komma ihåg att även om både frisksport och hälsa är väldigt viktiga saker, så är det ju inte något som nakenkulturen har monopol på.
Det går alldeles utmärkt att vara schysst frisksportare utan att någonsin ta av sig brallorna...

Skapa friluftsplatser och skyltade nakenbad
När Sveriges Naturistförbund bildades 1958 så var avsikten med detta samarbete att ge föreningarna en starkare röst vad det gällde kontakter med myndigheter och andra markägare. Det primära målet var att få till stånd skyltade platser för nakenbad. Och alla föreningar som då verkade i Sverige var inriktade mot att skapa egna naturistområden där man kunde leva naturistliv.

Den allmänna meningen var att under det att föreningarna ordnade de praktiska arrangemangen lokalt så skulle förbundet gå i bräschen för naturismen i Sverige, sköta kontakterna med myndigheterna och arbeta för att ändra samhällets attityder gentemot naturismen.

I dag är bilden helt annorlunda vad beträffar naturistföreningarna och det svenska naturistförbundet. Föreningarna skall svara för all verksamhet, även kontakter med myndigheter; förbundsstyrelsen har endast administrativa uppgifter. Så säger i alla fall den nuvarande ledningen i SNF.

Naturism för alla eller för en särskild sekt?
Inom naturiströrelsen på 1970- och 1980-talet talade vi ofta om att föreningarnas absolut viktigaste mål var att göra sig själva obehövliga. Vi såg framför oss ett samhälle där naturismen möttes med respekt och tolerans, där var och en skulle kunna naturista utan att någon förening behövde gå emellan och fixa till naturistmöjligheter inom- eller utomhus.

Men det blev inte riktigt så...

Naturistföreningar gick motsatt väg, de flesta föreningarna blev allt mer sekteristiskt inriktade. Många företrädare anser att naturism endast skall utövas bakom plank och på skyltade eller eljest kännetecknade badplatser. Och en del politruker i Sveriges Naturistförbund påstår till och med att endast medlemmar i de SNF-anslutna föreningarna får använda benämningen naturist, övriga naturister är på sin höjd simpla nakenbadare om ens det. - Mer sekteristiskt och chauvinistiskt kan det inte gärna bli...

Föreningsnaturismen idag
Idag har vi har elva föreningar som har egna eller arrenderade områden:
 • Skeppsmyra Norrtälje NF - Skeppsmyra
 • NF Stockholms Naturvänner - Stora Idskär
 • Svenska Friluftsföreningen - Återvall på Ingarö
 • NF Vikbolandet - Vikbolandet
 • NF In Corpore Sano - Aplanabben
 • NF Snapphanen - Snapphanen
 • NF Svanrevet - Solhejdan
 • Göteborgs Friluftsförening - Bohus Björkö
 • Västergötlands NF - Stora Ekenäset
 • Värmlands NF - Sandviken
 • NF Bergslagens Solsport - Gustavsberg

Dessutom finns två föreningar, Björsbo - Björsbo Naturistanläggning, BNA - och Gränsbygden - Paradiset Partisanens naturistcamping - som arbetar i samråd med respektive privatägda camping.

De flesta av naturistcampingarna välkomnar alla naturister som gäster, man behöver inte vara föreningsansluten. Två naturistplatser i Sverige har dock restriktioner. På Solhejdan i Skanör (NF Svanrevet) är endast de som har medlemskort utfärdat av en INF-ansluten förening välkomna. Dock går det att övernatta ett ā två dygn utan sådant medlemskap. På Återvall på Ingarö (Svenska Friluftsföreningen) är endast medlemmar och deras personliga gäster behöriga.

Och beträffande medlemsintagningen fortsätter en del föreningar med att upprätthålla segregering och diskriminering av vissa kategorier, helt i strid med vad som borde gälla inom en ideell föreningsrörelse.

Den nya fria naturismen
Naturistcampingar och naturistbadplatser är utmärkta inrättningar, men naturismens värld är mycket mycket större än så. I och med Internet fick även naturismen ett nytt ansikte. En helt ny naturistvärld trädde fram!

Vi som följde utvecklingen på nätets naturistsidor kunde notera att i Tyskland och Frankrike arbetade fria naturistgrupper som organiserade nakenvandringar, cykelutflykter och primitiva naturistläger ute i naturen. Att praktisera god och glad må bra-naturism är det väsentliga inte föreningsparagrafer, skyltar och staket.

Därmed är vi tillbaka i den ursprungliga fria och glada och okomplicerade naturismen. Du bestämmer själv! Vare sig du vill leva ditt naturistliv ensam i naturen, hemma eller tillsammans med dina naturistvänner, eller arbeta i föreningar och nätverk, är du precis lika god naturist som någon annan. Målen för din naturism sätter du själv.

Vår webbtidskrift naturisten.se vill entydigt tjäna denna nya, glada, okomplicerade och världstillvända må bra-naturism. En naturism för alla!

Nybyggarna, vårt nätverk för aktiv naturism, bildades 2008. Målet är tvåfaldigt:
att vara en tankesmedja för naturism och att främja naturismen i Sverige
att genomföra naturistarrangemang, främst aktiv och naturnära naturism i form av nakenvandringar och annan friluftsverksamhet.

Vi tror att naturismens behövs i vårt materialistiska och ytfixerade samhälle; naturismens enkla, naturnära och sunda budskap är för oss en fin livskvalité. Världen kan bara bli bättre av mera naturism!

Till toppen av sidan
 
www.naturisten.se