Organiserad naturism – framsteg och baksteg
Naturdräktens sunda ideal bär vi alla med oss. Och vi naturistar när det kan ske och är lämpligt mot bakgrund av väderlek, omgivning och trivsel.

Social naturism, tillsammans med andra, praktiserar vi inom familjen, hemma och borta, med vänner, på resor i Sverige och i andra länder. Och på skyltade och spontana nakenbad, där vi träffar andra glada naturister. Kring sekelskiftet 1900 började organiserad naturism i Europa. Naturliv, sol, bad, frisk luft, idrott och glad kamratskap. Allt inom ramen för föreningar. Redan i början av 1900-talet öppnades naturistplatser där man kunde övernatta och leva naturistliv. Naturistförbund där föreningarna samarbetade kom till i Europa och USA under 1920-talet.

Naturistföreningar och naturistanläggningar av olika slag finns idag i många länder. Organiserad naturism, rum med frukost, campingplatser, hotell, idrott, vandringar etc. Platser som drivs av naturistföreningar och på initiativ av entreprenörer. Mer än gärna tar vi del av detta utbud. – Naturism tillsammans med andra entusiaster är själva livslusten i den organiserade naturismen.

Idag upplever vi att föreningarna stagnerar på många håll. Medlemmarna blir med åren allt äldre medan återväxten smalnar av. Internationella Naturistfederationens skattmästare sade för flera år sedan, att om den här utvecklingen fortsätter, så har vi inget INF att tala om, om 15 à 20 år.

Istället upplever vi att den fria och icke föreningsbundna naturismen växer till så det knakar. Vandrargrupper, nakencykeldagen och många fria evenemang ordnas av informella grupper som håller kontakt via nätet.

Denna breda och icke föreningsbundna naturism som har stor tillväxt är förvisso ett mycket glädjande fenomen.

Men egentligen borde föreningarna ha mycket mer att ge.

Ett problem är tyvärr bristen på självrespekt hos alltför många medlemmar i de nuvarande föreningarna.

Man vågar inte berätta för vänner, släkten och andra, att man faktiskt är organiserad naturist och medlem i en naturistförening.

Och när vi, som faktiskt är föreningsmedlemmar, inte törs tala om detta, kan vi inte gärna tro att folk i allmänhet ska tycka att det är nåt bra och rekordeligt som naturisterna sysslar med.

Men visst finns det undantag, vi ser föreningar som arbetar målmedvetet och utåtriktad. Vandringar, yoga, meditation i naturen, idrott.
”Fortsätt arbetet med att skapa stränder för nakenbad!”

Föreningar och naturistförbund har många viktiga uppgifter att ta sig an, både i nuläget och i framtiden.
– Fortsätta arbetet med att skapa – och vidmakthålla – skyltade, och så kallade spontana, nakenbad.
– Attitydmålet, det gäller att påverka myndigheter och ”folk i allmänhet” så att de blir medvetna om att naturiströrelsen står för sunt och natur-enligt friluftsliv, utan kläder men i övrigt är det ingen skillnad på nakenbadare och klädbadare vad gäller lag, hyfs och allmän ordning.
– Naturistverksamhet, listan är lång men borde bli ännu mycket längre. Friluftsliv och idrott utan kläder, naturistträffar med inkvartering, vintertid simhall och bastu. – Om vi jämför med vad naturister och naturistförbund i andra länder sysslar med är verksamheten i Sverige inte mycket att skryta med. Trots att vårt land har massor av ”fri natur” där möjligheterna att naturista är hart när obegränsade.

Tallparken Öregrund i fara

Öregrund, staden vid havet i norra Uppland, har sedan många decennier ett fint nakenbad på klipporna i väster. Det har förekommit tidigare att textila fanatiker kommit med förslag att nakenbadet borde stängas, men myndigheterna har inte hörsammat dessa avundsjuka klagomål. Men nu är det Kultur och Fritid i Östhammars kommun som själva föreslår att nakenbadet ska tas bort.

Motivet är besynnerligt: ”På grund av ökad aktivitet i området, främst av människor på jakt efter frisk luft." Nämnden menar att allmänintresset för rörligt friluftsliv bör gå före särintresset nakenbad.

Ytterst osympatiska formuleringar! – I det mäktiga klipplandskapet vid havet är det gott om utrymme. Nu finns det skyltar ”Nakenbad” på en mycket kort sträcka av stranden, vilket på intet vis hindrar folks friluftsliv och behov av frisk luft. Gott om plats, här vid havet!

Det verkliga skälet till nämndens förslag är förstås rent kryperi inför bigotta nakenhatare som inte kan tåla att människor vill bada i sol, vind och vatten.

Här är en gammal artikel från tiden när friheten och friden härskade på Talludden:
>> Uppsala Nyheter

Naturisten blogg-utgåva | Naturisten på FB | Naturistens Vänner | Naturistresor
Våra handböcker i PDF-format:
Handboken 2016 | Naturistlandet 2017