Årgång 17 - Maj | Juni 2022  
─── LEDARE ───
INF:s medlemsländer

Den internationella naturistfederationen tillkom 1953, det är en del år sedan. Fortfarande är det inte klarlagt vad man ska syssla med. Det är 40-talet länder anslutna, antingen med sina nationella förbund eller med en korrespondent, en mindre naturistgrupp som har kontakt med INF-styret.

En egenhet för INF, rätt märkligt för en ideell och allmän organisation, är att numera får det bara finnas ett förbund från varje land. Detta leder till en del märkligheter. I Schweiz finns ett gammalt ärevördigt förbund, som flera gånger sökt anslutning till INF. Men detta beviljas inte, det finns ett annat, mycket mindre och yngre, naturistförbund i Schwiez som representerar landet i INF. I Danmark har vi stora och mycket aktiva Danske Naturister, under många år extraordninär medlem i INF, som nu blivit helt utblockerade av det gamla naturistförbundet Dansk NaturistUnion. Men, observera, det har inte alltid varit så, på 1970-talet fanns två västtyska naturistförbund i INF. Då gick detta an men numera blockerar de gamla naturistförbunden så att inga nya får anslutning i INF. – För en del år sedan hade vi i SNF en ordförande som på frågan om varför SNF skulle vara med i INF svarade: För att hindra andra förbund att bli medlemmar (i INF).

INF-länderna i Europa och i övriga världenTill toppen av sidan
 
© Naturisten 2021